Hjælp til aktindsigt i indkøbssager?

Baggrund

Jeg har igennem mit mangeårige virke i it-branchen deltaget i arbejdet med adskillige aktindsigtsbegæringer og i mange roller. Jeg har både deltaget som ansat i en offentlig forvaltning og som ekstern rådgiver til offentlige myndigheder. Som ekstern rådgiver fra en privat virksomhed er man i den specielle situation, at man ikke er omfattet af reglerne for aktindsigt, men har et naturligt ansvar for at ens kunde kommer helskindet igennem en aktindsigtsbegæring. Her vil min tilgang være, at der hverken leveres for meget, eller for lidt.

De fleste af mine kunder vil ikke ønske at leve uden udbudsportaler, ESDH løsninger og mailsystemer. Jeg har dog indtil i dag ikke haft en eneste kunde som har været oprigtigt glad for sådanne løsninger og endnu mindre glad for at skulle kompilere sager ved brug af mere end et af disse systemer.

Leverancer

Mine sager struktureres og lagres efter et simpelt og robust system. Jeg lagrer individuelle projekter under individuelle kunder og strukturer mapperne efter projektets faser. Jeg lagrer de enkelte dokumenter (også indskannede dokumenter samt vigtige mails) under den relevante fase. Resultatet er, at kunden på få minutter kan modtage en zip fil med alle potentielt relevante sagsakter fra indkøbsprojektet.

Jeg har også medvirket til en indledende filtrering af projektdokumenter, hvor kommercielt-, eller personfølsomme data fjernes før det sendes til kunden. Da modtaget korrespondance fra min side kan være omfattet af begæringen om aktindsigt, kan denne leverance være særdeles nyttig. Jeg hjælper også gerne med indhentning af data fra dine interne systemer. Her har jeg stor erfaring med brug af f.eks. EU-supply, Mercell og Ethics.

Som noget nyt tilbyder jeg også assistance med implementering af e-discovery løsninger, hvor data hentes fra egne og eksterne datakilder og sagsbehandlingen delvist automatiseres. Netop denne type værktøjer forventer jeg kan give stor nytte – også til behandling af begæringer om aktindsigtsløsninger. Mere om dette i kommende blogindlæg.

Min tilgang er praktisk, teknisk og markedsmæssig. Jeg er ikke jurist og kan derfor ikke levere juridisk rådgivning. Leverancerne leveres i henhold til Morten Kjeldgaard Consult standardbetingelser og efter forbrugt tid.

Jeg tilfører både ressourcer og erfaringer til din sagsbehandling af aktindsigtsbegæringen. Erfaringen gør, at risikoen for fejl og for at anmelder anmoder om yderligere dokumenter kan mindskes.