Hjælp til eDiscovery?

Baggrund

eDiscovery en teknologi og proces, der hjælper med at identificere relevante dokumenter ved en retstvist, efterforskning eller compliance survey. eDiscovery har sit udspring i amerikanske juridiske traditioner og er i dag lovpligtigt at anvende ved amerikanske domstole. Nogle af de samme behov eksisterer i Danmark. Derfor er eDiscovery under langsom udbredelse med udvalgte advokathuse og juridiske afdelinger som de nationale frontløbere.

Databehandling via eDiscovery?

eDiscovery indebærer, at strukturerede og ikke strukturerede data samles, analyseres, bearbejdes og distribueres. Mens processen kan gennemføres manuelt, så er det sjældent realistisk at granske 100 tusind dokumenter manuelt. Skal 100 tusind dokumenter granskes af et advokathus, kan regningen hurtigt blive et millionbeløb. Ved brug af eDiscovery kan opgaven udføres af eget personale og advokatbistanden kan eksempelvis reduceres til kvalitetssikring af processens metodik og resultater. 

Eksempel på håndtering af aktindsigt via eDiscovery

Et simpelt eksempel på nytten ved eDiscovery er håndtering af en anmodning om aktindsigt ved et udbud. Her skal der potentielt granskes mange e-mails hvor projektgruppen, styregruppen eller interessenter er afsender og modtager. Der skal hentes metadata og dokumenter fra journalsystemer og udbudsportaler og det hele skal samles i en pakke, der er egnet til distribution. Brugen af eDiscovery kunne tage følgende forløb:

  1. Klargøring af projektgruppe og datakilder
  2. Data undersøges, klassificeres og filtreres
  3. Fortrolige data identificeres og overstreges
  4. Dokumenter formateres og udsendes

Blev du nysgerrig på eDiscovery, eller ønsker du assistance til træning, implementering og processtøtte, så er du velkommen til at kontakte mig, eller min samarbejdspartner: http://ediscoveryexecution.com.